Използвайте това помощно ръководство, когато имате каквито и да е въпроси относно употребата на вашия IC рекордер.