IC RecorderICD-PX440

Koppla bort IC-inspelaren från datorn

Följ stegen nedan, i annat fall kan filerna skadas eller bli ospelbara om IC-inspelaren innehåller datafiler.
 1. Kontrollera att funktionsindikatorn inte tänds.
 2. Utför följande procedur på datorn.
  • Vänsterklicka på följande ikon i aktivitetsfältet längst ned till höger i Windows.

   Vänsterklicka sedan på ”Mata ut IC RECORDER” (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1) eller ”Säker borttagning av USB-masslagringsenhet” (Windows Vista). Ikonens och menyns utseende kan variera beroende på operativsystem. Ikonen kanske inte alltid visas på aktivitetsfältet beroende på dina datorinställningar.

  • På en Mac-skärm klickar du på borttagningsikonen i ”IC RECORDER” som visas i sidlisten på Finder.
 3. Koppla bort IC-inspelaren från USB-porten på datorn och för USB-reglaget i pilens riktning för att dra ut USB-anslutningen.

Tips

 • Mer information om hur du kopplar bort IC-inspelaren från datorn finns i bruksanvisningen som medföljde datorn.