IC RecorderICD-PX440

Ansluta IC-inspelaren till datorn

Om du vill utväxla filer mellan IC-inspelaren och datorn ska du ansluta IC-inspelaren till datorn.

 1. Skjut USB-reglaget på baksidan av IC-inspelaren och för in USB-kontakten i USB-porten på en påslagen dator.
 2. Kontrollera att IC-inspelaren har identifierats korrekt.
  • På Windows-skärmen öppnar du ”Den här datorn” eller ”Dator” och kontrollerar att ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD” har identifierats.
  • På Mac-skärmen kontrollerar du att en ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”-enhet visas på Finder.

  När anslutningen är klar identifieras IC-inspelaren av datorn. ”Connecting” visas i IC-inspelarens teckenfönster medan den är ansluten till datorn.

  Om IC-inspelaren inte kan anslutas direkt till din dator kan en särskild USB-anslutningskabel, PC-U004, köpas som reservdel.

  Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för mer information.

  Du kan också använda en USB-hubb med egen strömförsörjning under förutsättning att den har en USB-logotyp.