IC RecorderICD-PX440

Använda en USB-nätadapter

Du kan använda IC-inspelaren medan den är ansluten till ett eluttag med en USB-nätadapter (medföljer ej). Detta är praktiskt när du vill spela in under en lång period.

A: USB-nätadapter (medföljer ej)

  1. Anslut en USB-nätadapter (medföljer ej) till ett eluttag.
  2. För USB-reglaget på IC-inspelarens baksida och anslut USB-anslutningen till USB-nätadaptern.