IC RecorderICD-PX440

Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern

Följ stegen nedan, i annat fall kan filerna skadas eller bli ospelbara om IC-inspelaren innehåller datafiler.
  1. Om du spelar in eller spelar upp en fil trycker du på souni_stopSTOP för att stoppa IC-inspelaren.
  2. Kontrollera att funktionsindikatorn för IC-inspelaren inte tänds.
  3. Koppla bort IC-inspelaren från USB-nätadaptern och koppla sedan bort USB-nätadaptern från eluttaget.