IC RecorderICD-PX440

Slå på strömmen

  1. För fram och håll HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot ”POWER ON/OFF” tills teckenfönstret visas.

    Animeringen ”Accessing...” visas och IC-inspelaren slås på.

Tips

  • När IC-inspelaren är i stoppläge och du lämnar den utan att använda den under en viss tid stängs den av automatiskt. (Tidslängden före automatisk avstängning är inställd på ”10min” när du köper IC-inspelaren.)