IC RecorderICD-PX440

Ställa klockan

Innan du kan använda larmfunktionen eller spela in datum- och tidsinformation måste du ställa klockan.

När du första gången sätter i batterier eller när du sätter tillbaka eller byter ut batterier mot nya visas ”Set Date&Time”-animeringen och fältet för år börjar blinka i fönstret för klockinställning.

 1. Ställ in år, månad, dag, timme och minut.

  Tryck på eller för att ställa in året (de sista två siffrorna i årtalet) och tryck sedan på . Upprepa detta för att ställa in månad, dag, timme och minut i följd.
  Du kan flytta markören till år, månad, dag, timme eller minut genom att trycka på eller .

  När du ställer in minuter och trycker på visar klockan denna inställning.

  När du har ställt klockan återgår teckenfönstret till visning av stoppläget.

OBS!

 • När du sätter tillbaka batterier eller när du byter ut batterierna mot nya, visas fönstret för klockinställning och den ungefärliga tiden när du senast använder IC-inspelaren innan du bytte batterier visas. Ställ in klockan på den aktuella tiden igen.
 • Om du dröjer mer än 1 minut med att trycka på avbryts inställningen av klockan och fönstret återgår till stoppläget.
 • Tiden visas antingen i 12-timmarsformat ”AM” eller ”PM” eller i 24-timmarsformat, beroende på inställningen av ”Time Display” i menyn. Standardinställningen varierar beroende på land eller region där du köpte IC-inspelaren.

Tips

 • Om du ställer in HOLD-funktionen medan IC-inspelaren är i stoppläge visas aktuell tid.
 • Du kan även ställa klockan genom att använda menyn.