IC RecorderICD-PX440

Förebygga oavsiktlig användning (HOLD)

Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD) för att förhindra oavsiktlig användning när du bär IC-inspelaren etc.

  1. För HOLD・POWER ON/OFF ON/OFF-brytaren mot ”HOLD” för att avaktivera knapparna när strömmen är på.

    HOLD” och aktuell tid visas i omkring 3 sekunder, vilket indikerar att alla knappfunktioner är avaktiverade.

OBS!

  • När HOLD-funktionen aktiveras under inspelning kommer alla knappfunktioner att avaktiveras. För att stoppa inspelningen avbryter du först HOLD-funktionen.

Tips

  • Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa larmuppspelningen genom att trycka på valfri knapp. (Du kan inte stoppa normal uppspelning.)
  • Klockfönstret (12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka) kan ändras via ”Time Display” i menyn. (t.ex. 12:00 (24-timmarsklocka)/12:00 PM (12-timmarsklocka))