IC RecorderICD-PX440

Stänga av HOLD-funktionen

Om du använder knappar på IC-inspelaren när HOLD-funktionen är inställd visas ”HOLD. Slide HOLD Switch to Activate.” i teckenfönstret.

Stäng av HOLD-funktionen när du använder IC-inspelaren.

  1. För HOLD・POWER ON/OFF-brytaren mot mitten.