IC RecorderICD-PX440

Olika funktioner under inspelning

Du kan utföra följande funktioner under inspelning.

Pausa inspelning

Tryck på souni_recREC/PAUSE.

Under inspelningspaus blinkar funktionsindikatorn rött och ”” börjar blinka i teckenfönstret.

En timme efter det att du har gjort paus i inspelningen avbryts inspelningspausen automatiskt och IC-inspelaren växlar över till stoppläge.

Gå ur pausläge och återuppta inspelning

Tryck på souni_recREC/PAUSE igen.

Inspelningen fortsätter från den punkten. (Om du vill avbryta inspelningen efter en inspelningspaus trycker du på souni_stopSTOP.)

Lyssna på den aktuella inspelningen direkt

Tryck på .

Inspelningen avbryts och uppspelningen startar från början av den nyinspelade filen.

Snabbspola bakåt med medhörning vid inspelning

Tryck och håll under inspelning eller inspelningspaus.

Inspelningen avbryts och du kan söka bakåt medan du lyssnar på en snabb uppspelning av det du spelat in. När du släpper påbörjas uppspelning från denna plats.

Tips

  • Du kan skapa nya mappar eller radera oönskade mappar genom att använda Sound Organizer-programvaran.