IC RecorderICD-PX440

Standardinställningar för ”Scene Select”-menyn

Inställningsobjekten för ”Scene Select”-menyn har följande standardinställningar.

Meeting

REC Mode: MP3 192kbps

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Lecture

REC Mode: MP3 192kbps

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Voice Notes

REC Mode: MP3 128kbps

Mic Sensitivity: Low

VOR: OFF

Recording Filter: LCF(Low Cut)

Interview

REC Mode: MP3 128kbps

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

Recording Filter: NCF(Noise Cut)

Music

REC Mode: MP3 192kbps

Mic Sensitivity: Low (Music)

VOR: OFF

Recording Filter: OFF

My Scene 1

REC Mode: MP3 192kbps

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

Recording Filter: OFF

My Scene 2

REC Mode: MP3 192kbps

Mic Sensitivity: Medium

VOR: OFF

Recording Filter: OFF