IC RecorderICD-PX440

Välja inspelningsscen för varje situation

Beroende på olika inspelningsscener kan du ändra alternativen för inspelning, exempelvis ”REC Mode”, ”Mic Sensitivity” m.m., till de rekommenderade inställningarna (Scene Select).

Du kan spara dina favoritinspelningsinställningar för ”My Scene 1” och ”My Scene 2”. Ställ först in ”Scene Select” på ”OFF”, ändra inspelningsinställningarna (”REC Mode”, ”Mic Sensitivity”, ”Recording Filter” och ”VOR”) till de inställningar du önskar och utför sedan följande funktioner.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Scene Select” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja en scen du vill använda och tryck sedan på .

  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

OFF:

Stänga av ”Scene Select”-funktionen.

(Ursprunglig inställning)

Meeting:

För inspelning i olika situationer, exempelvis inspelning i ett rymligt konferensrum.

Lecture:

Spela in seminarier eller föredrag.

Voice Notes:

För inspelning av diktering med en mikrofon framför munnen.

Interview:

Spela av mänsklig röst med ett avstånd på 1 till 2 meter.

Music:

Spela in körsång eller musikinstrument, t.ex. akustisk gitarr, piano eller violin med ett avstånd på 2 till 3 meter.

My Scene 1:

Använda för att spara dina favoritinspelningsinställningar, som t.ex. ”REC Mode” och ”Mic Sensitivity”.

My Scene 2:

Använda för att spara dina favoritinspelningsinställningar, som t.ex. ”REC Mode” och ”Mic Sensitivity”.