IC RecorderICD-PX440

Starta inspelningen automatiskt när ett ljud hörs – VOR-funktionen

Du kan ställa in VOR(Voice Operated Recording)-funktionen på ”ON” för att få IC-inspelaren att starta inspelningen när den detekterar ljud och att pausa när inget ljud hörs, vilket avbryter inspelning under ljudlösa perioder.
 1. Välj MENU - -fliken - ”VOR” och tryck sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”ON” och tryck sedan på .
  VOR” har ställts in på ”OFF” vid köpet av IC-inspelaren.
 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
 4. Tryck på souni_recREC/PAUSE.

  ” visas i teckenfönstret.

Inspelningen växlar över till pausläge när inget ljud längre tas upp och ”” blinkar. Inspelningen startar igen när IC-inspelaren registrerar ett nytt ljud.

OBS!

 • VOR-funktionen påverkas av ljud i omgivningen. Ställ in ”Mic Sensitivity” i menyn efter rådande inspelningsförhållanden. Om du trots att du har ändrat ”Mic Sensitivity”-inställningen inte får bra inspelningar, eller om inspelningen är viktig, ställer du in ”VOR” på ”OFF” i menyn.
 • Om du ställer in ”VOR” när ”Scene Select” är inställt på något annat än ”OFF” avbryts den valda ”Scene Select”-inställningen.

Tips

 • För att avbryta VOR-funktionen ställer du in ”VOR” på ”OFF” i steg 2.