IC RecorderICD-PX440

Inspelning med extern mikrofon

Du kan spela in ljud med en externt ansluten mikrofon.
 1. Anslut en extern mikrofon () till (mikrofon)-ingången när IC-inspelaren är i stoppläget.

  Select Input” visas i teckenfönstret. Om ”Select Input” inte visas gör du inställningen i menyn.
 2. Tryck på eller för att välja ”MIC IN” och tryck sedan på .
 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
 4. Tryck på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelningen.

  De inbyggda mikrofonerna stängs av automatiskt.

  Om ingångsnivån inte är tillräcklig kan du justera inställningen för ”Mic Sensitivity” på IC-inspelaren.

  Om du ansluter en mikrofon som behöver strömförsörjning får den automatiskt sin ström från IC-inspelaren.

Tips

 • Om du vill spela in ljud från en telefon eller en mobiltelefon kan du använda elektret kondensatormikrofon av hörlurstyp. Mer information om hur du gör anslutningarna finns i bruksanvisningen som medföljer mikrofonen.