IC RecorderICD-PX440

Flytta en fil till en annan mapp

Flyttar den valda filen till vald mapp.

 1. Välj filen som du vill flytta.
 2. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Move File” och trycker sedan på .

 3. Tryck på , tryck på eller för att välja -fliken eller -fliken och tryck sedan på .
 4. Tryck på eller för att välja den mapp du vill flytta filen till och tryck sedan på .

  Moving File...”-animeringen visas och filen flyttas till sista positionen i målmappen.

  När du flyttar en fil till en annan mapp tas den bort från den ursprungliga mappen.

 5. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Du kan inte flytta en skyddad fil. Om du vill flytta filen tar du först bort skyddet.
 • Du kan inte flytta podcastfiler.

Tips

 • För att avbryta flyttningen av filen trycker du på souni_stopSTOP före steg 4.