IC RecorderICD-PX440

Minska brus under inspelning (Recording Filter)

Du kan spela in med mindre brus i det inspelade ljudet genom att använda funktionen ”Recording Filter”.

  1. I stopp- eller inspelningsläge väljer du MENU - -fliken - ”Recording Filter” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”NCF(Noise Cut)” eller ”LCF(Low Cut)” och tryck sedan på .

  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

NCF(Noise Cut):

Förutom ljud med låga frekvenser tar IC-inspelaren bort brus från ljud med höga frekvenser utanför det normala ljudintervallet.

LCF(Low Cut):

IC-inspelaren tar bort ljud med låga frekvenser, som t.ex. ljud från projektor eller stormljud från blåst.

OFF:

Avbryter inspelningsfilterfunktionen.

(Ursprunglig inställning)

OBS!

  • När ”Select Input”-menyn ställs in på ”Audio IN” och du ansluter annan utrustning till (mikrofon)-ingången fungerar inte inspelningsfilterfunktionen.
  • Om du ställer in ”Recording Filter” när ”Scene Select” är inställt på något annat än ”OFF” avbryts ”Scene Select”-inställningen.

Tips

  • Välj ”OFF” i steg 2 för att avbryta inspelningsfilterfunktionen (”OFF” är ursprungsinställning).