IC RecorderICD-PX440

Formatera minnet (Format)

Du kan formatera minnesmediet som har valts (det inbyggda minnet eller minneskortet), vilket raderar alla data i minnet och återställer mappstrukturen till standardstatus.
 1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Format” och trycker sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .
  Animeringen ”Formatting...” visas och minnesmediet formateras.
 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

OBS!

 • Formatera minnet med IC-inspelarens formateringsfunktion.

  Använd inte datorn för att formatera media.

 • Växla minnesmediet till ett av de som ska formateras innan du startar formateringen.
 • Om du formaterar det inbyggda minnet raderas alla data som lagrats på det. (Skyddade filer, Hjälpguiden och Sound Organizer-programvaran raderas också.) Observera att du inte kan få tillbaka en fil som har raderats.

Tips

 • Avbryt formateringen av minnesmediet genom att välja ”Cancel” i steg 2.