IC RecorderICD-PX440

Struktur för mappar och filer

Mappar och filer visas på datorns bildskärm på det sätt som visas. På en Windows-skärm som använder Explorer och på en Mac-skärm som använder Finder kan du visa mappar och filer genom att öppna ”IC RECORDER” eller ”MEMORY CARD”.

Inbyggt minne

A: IC RECORDER

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp med installationsprogrammet för Sound Organizer-programvaran, Hjälpguide m.m.

D: Mapp som överförts från en dator

*1 Även om en fil överförs direkt under VOICE-mappen visas den inte på -fliken på IC-inspelaren. När du överför en fil från datorn till IC-inspelaren ska du lägga filen i mapparna under VOICE-mappen.

*2 Namnet på en mapp som innehåller musikfiler visas på IC-inspelaren som den är, därför bör du i förväg namnge den med ett namn du lätt kommer ihåg. Mappar som visas i bilden är exempel på mappnamn.

*3 IC-inspelaren kan identifiera upp till 8 mappnivåer som kopierats till IC-inspelaren.

*4 Om du kopierar musikfiler separat räknas de som att de inte tillhör någon mapp, dvs. ”No Folder”.

Tips

  • Titeln eller artistnamnet, m.m. som registrerats i musikfilerna, kan visas på IC-inspelaren. Det är praktiskt om du använder samma program för att skapa musikfiler på datorn som för att ange ID3-etikettinformation.
  • Om ingen titel, eller inget artistnamn har registrerats visas ”No Data” i teckenfönstret för IC-inspelaren.

Memory Stick Micro™ (M2™)

När du ansluter IC-inspelaren till datorn efter att målminnet har ställts in till ”Memory Card” skiljer sig mappstrukturen från när målminnet är inställt på ”Built-In Memory”.

A: MEMORY CARD

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp som överförts från en dator

microSD-kort

När du ansluter IC-inspelaren till datorn efter att målminnet har ställts in till ”Memory Card” skiljer sig mappstrukturen från när målminnet är inställt på ”Built-In Memory”.

A: MEMORY CARD

B: Mapp för filer som spelas in med IC-inspelaren

C: Mapp som överförts från en dator