IC RecorderICD-PX440

Spela upp musikfiler som kopieras från datorn med IC-inspelaren

Du kan kopiera musikfiler eller andra ljudfiler (MP3 (.mp3) (*)) från datorn till IC-inspelaren, och du kan spela upp dem med IC-inspelaren.

* Information om filformat som kan spelas upp med IC-inspelaren finns i ”Design och specifikationer”.

 1. Tryck på FOLDER.
 2. Tryck på , tryck på eller för att välja -fliken och tryck sedan på .
 3. Tryck på eller för att välja mappen () där musikfilerna sparas och tryck sedan på .
  Visa filerna i en mapp genom att trycka på eller för att välja mappen och tryck sedan på .
 4. Välj vilken musikfil som du vill spela upp.

  När fönstret för val av filer visas trycker du på eller för att välja den önskade filen och trycker sedan på .

  När fönstret för stoppläge visas kan du byta filer genom att trycka på och .

 5. Tryck på för att starta uppspelningen.
  Genom att trycka på eller kan du kontrollera informationen om en musikfil medan den spelas upp.
 6. Tryck på souni_stopSTOP för att stoppa uppspelning.