IC RecorderICD-PX440

Installera Sound Organizer (endast för Windows)

Installera Sound Organizer på datorn.

OBS!

 • När du installerar Sound Organizer ska du logga in på ett konto med administratörsbehörighet.

  Om du använder Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 och skärmen [UAC (User Account Control)] visas, ska du bekräfta innehållet på skärmen och sedan klicka på [Ja] ([Fortsätt] i Windows Vista).

 • Windows Media Format Runtime läggs till av installationsprogrammet för Sound Organizer. Den här modulen tas inte bort när Sound Organizer avinstalleras. Däremot kan den inte installeras om den har förinstallerats.

 • Data i innehållslagringsmapparna raderas inte när Sound Organizer avinstalleras.
 • I en installationsmiljö där det finns flera operativsystem på en dator ska du inte installera Sound Organizer i vart och ett av operativsystemen. Om du gör det kan det leda till datafel.
 1. Anslut IC-inspelaren till datorn.
 2. Gå till [Start]-menyn klicka på [Dator] (eller [Den här datorn]) och dubbelklicka sedan på [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].

  Fönstret som visas varierar beroende på vilket operativsystem du använder. Windows 7 används som exempel i denna Hjälpguide.

 3. Dubbelklicka på [SoundOrganizerInstaller_V150] (eller [SoundOrganizerInstaller_V150.exe]).

  Beroende på vilket operativsystem du använder kan installationsförberedelserna börja automatiskt utan något meddelande på skärmen.

  Följ i så fall de anvisningar som visas på skärmen.

 4. Kontrollera att du accepterar villkoren i licensavtalet, välj [I accept the terms in the license agreement] och tryck sedan på [Next].
 5. När fönstret [Setup Type] visas väljer du [Standard] eller [Custom] och klickar sedan på [Next].
  Följ anvisningarna på skärmen och ange installationsinställningar när du väljer [Custom].
 6. När fönstret [Ready to Install the Program] visas klickar du på [Install].
  Installationen startar.
 7. När fönstret [Sound Organizer has been installed successfully.] visas markerar du [Launch Sound Organizer Now] och klickar sedan på [Finish].

OBS!

 • Du kanske måste starta om datorn efter att du har installerat Sound Organizer.