IC RecorderICD-PX440

IC-inspelaren kan inte anslutas korrekt.

 • Kontrollera att installationen av programvaran har genomförts som den ska. Kontrollera även anslutningen enligt följande:
  • Anslut IC-inspelaren direkt till datorn om en extern USB-hubb används.
  • Koppla ur och koppla in IC-inspelaren igen.
  • Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port.
 • Datorn kan vara i standby-/vänteläge.

  Låt inte datorn övergå i standby-/vänteläge när den är ansluten till IC-inspelaren.

 • Säkerhetskopiera all information som finns lagrad i det inbyggda minnet eller på minneskortet och formatera sedan det inbyggda minnet eller minneskortet med formateringsfunktionen i menyn.