IC RecorderICD-PX440

Skriva över en inspelning under uppspelning

När ”Add/Overwrite” i menyn är inställt på ”Overwrite” kan du skriva över en inspelning efter en vald punkt i en inspelad fil. Den del av filen som finns efter den valda punkten raderas.

Välj först den fil som du vill skriva över en inspelning på.

A: Startpunkten på en överskriven inspelning

B: Den raderade delen av fil 2

C: Skriva över en inspelning i fil 2

 1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Add/Overwrite” och trycker sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”Overwrite” och tryck sedan på .

  Add/Overwrite” har ställts in på ”OFF” vid köpet av IC-inspelaren.

 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
 4. När filen som ska läggas till spelas upp trycker du på souni_recREC/PAUSE vid den position där du vill skriva över filen.

  Overwrite REC?” kommer att visas.

 5. Medan ”Overwrite REC?” visas trycker du på souni_recREC/PAUSE.

  Inspelningslampan lyser rött.

  Sedan startar inspelningen.

 6. Stoppa inspelningen genom att trycka på souni_stopSTOP.

OBS!

 • Du kan inte skriva över en inspelning till MP3-fil när filen när nått den maximala storleksgränsen (500 MB). Du kan emellertid skriva över en inspelning till en fil även om filen har nått den maximala storleksgränsen, när början på den punkt som ska skrivas över inte har nått den maximala storleksgränsen.
 • Du kan inte skriva över en inspelning på en MP3-fil som inte spelats in med IC-inspelaren. När du redigerar filer med Sound Organizer-programvaran kan det även hända att du inte kan skriva över inspelningar på filerna.
 • Inspelningsläget för en överskriven inspelning är det samma som den tillagda filen.
 • Om 10 minuter har gått efter steg 4 så måste du starta om processen igen från steg 4.
 • Du kan inte skriva över en skyddad fil.