IC RecorderICD-PX440

Lägga till ett nytt segment till en tidigare inspelad fil

När ”Add/Overwrite” i menyn är inställt på ”Add” kan du lägga till ett nytt segment till den fil som spelas upp. Det nya segmentet placeras efter den aktuella filen och ska räknas som en del av filen.

Välj först den fil som du vill lägga till ett segment till.

A: Under uppspelning av fil 3

B: När ett nytt segment har lagts till

C: Tillagd segment

 1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Add/Overwrite” och trycker sedan på .

 2. Tryck på eller för att välja ”Add” och tryck sedan på .

  Add/Overwrite” har ställts in på ”OFF” vid köpet av IC-inspelaren.

 3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
 4. När filen som ska läggas till spelas upp trycker du på souni_recREC/PAUSE.

  Add REC?” kommer att visas.

 5. Medan ”Add REC?” visas trycker du på souni_recREC/PAUSE.

  Inspelningslampan lyser rött.

  Sedan startar inspelningen.

 6. Stoppa inspelningen genom att trycka på souni_stopSTOP.

OBS!

 • Det går inte att lägga till ett segment när filen har nått den maximala storleksgränsen (500 MB).
 • Det går inte att lägga till ett segment till en MP3-fil som inte spelats in med IC-inspelaren. När du redigerar filer med Sound Organizer-programvaran kan det även hända att du inte kan lägga till segment till filerna.
 • Inspelningsläget för en ytterligare inspelning är det samma som den tillagda filen.
 • Om 10 minuter har gått efter steg 4 så måste du starta om processen igen från steg 4.
 • Du kan inte lägga till ett nytt segment till en skyddad fil.