Използвайте този Помощно ръководство когато имате някакви въпроси относно как да използвате вашия цифров диктофон.

Съдържанието на Помощно ръководство може да бъде обект на промяна без предупреждение, поради актуализации на спецификациите на продукта.