Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildet er uklart i søkeren.

  • Juster diopterskalaen ordentlig ved hjelp av diopterjusteringsskiven.