Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Autovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek. (standardinnstilling):
Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.
Av:
Ingen autovisning.

Merknad

  • Når produktet forstørrer et bilde ved hjelp av bildebehandling, kan det forbigående vise det opprinnelige bildet før forstørring, og deretter vise det forstørrede bildet.
  • DISP (skjerminnstillingene) brukes for autovisningsskjermen.