Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Intelligent Auto

Produktet analyserer motivet, slik at du kan fotografere med de innstillingene som passer best.

  1. Still inn modusvelgeren på (Auto-modus).
  2. MENU (Kamerainnst.) → [Auto-modus] [Intelligent Auto].
    • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
  3. Rett kameraet mot motivet.
    Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet på skjermen.

  4. Juster fokus og ta bildet.

Merknad

  • Produktet vil ikke gjenkjenne scenen når du tar bilder med andre zoomefunksjoner enn optisk zoom.
  • Under visse opptaksforhold vil produktet kanskje ikke gjenkjenne disse scenene på riktig måte.