Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lukkerprioritet

Du kan få frem bevegelsen til et bevegelig motiv på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, for eksempel fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse ved hjelp av lav lukkerhastighet.Lukkerhastigheten kan endres mens du tar opp film.

 1. Still inn modusvelgeren på S (Lukkerprioritet).
 2. Velg den ønskede verdien ved å dreie den fremre skiven.
 3. Juster fokus og fotografer motivet.
  Blenderåpningen justeres automatisk for å få riktig eksponering.

Merknad

 • Hvis riktig eksponering ikke er mulig etter oppsettet, vil blenderverdien på opptaksskjermen blinke. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene.
 • Bruk et stativ for å motvirke uskarphet når du bruker lav lukkerhastighet.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i lukkerprioritetsmodus.
 • Når lukkerhastigheten er 1 sekund(er) eller lengre, utføres støyreduksjon etter at bildene er tatt, noe som varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Lysstyrken til bildet på skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk blir tatt.

Hint

 • Ved bruk av høyere lukkerhastighet fremstår motiver i bevegelse, som for eksempel en person som løper, biler eller sjøsprøyt, som om de er frosset i bevegelsen. Hvis du bruker en lavere lukkerhastighet, får bildet spor av bevegelse som gjør det mer naturlig og dynamisk.