Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.

  • Avhengig av skriveren vil venstre, høyre, øvre og nedre kant av bildet bli beskåret. Spesielt hvis du skriver ut et bilde som er tatt med [Bildeforhold] stilt inn på [16:9], kan sidene på bildet bli beskåret.
  • Når du skriver ut bilder med skriveren din, må du oppheve skriverinnstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke.
  • Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.