Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Minne

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller produktinnstillinger i produktet. Du kan hente frem innstillingene med modusvelgeren.

  1. Still inn produktet på den innstillingen du vil registrere.
  2. MENU (Kamerainnst.) → [Minne] → ønsket innstilling.

Elementer som kan registreres

  • Opptaksmodus
  • Blenderåpning (f-verdi)
  • Lukkerhastighet
  • Kamerainnst.

Hente frem registrerte innstillinger

Velg minnenummeret fra “1”, “2” eller “3” på modusvelgeren.

Endre registrerte innstillinger

Endre innstillingen til den ønskede innstillingen, og registrer innstillingen under samme modusnummer igjen.

Merknad

  • Programskift kan ikke registreres.
  • Ved bruk av enkelte funksjoner vil stillingen på hjulet og innstillingen som faktisk benyttes i opptaket, ikke stemme overens. Hvis du opplever dette, ser du på informasjonen på skjermen mens du tar bilder.