Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Hent minne

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte kamerainnstillinger.

  1. Still inn modusvelgeren på 1, 2 eller 3 (Hent minne).
  2. Trykk på på midten av kontrollknappen.

Merknad

  • Registrer opptaksinnstillinger på forhånd ved å bruke [Minne].
  • Hvis du stiller inn [Hent minne] etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.