Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Øye-AF

Kameraet fokuserer på motivets øyne mens knappen holdes nede.

 1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Tilp. skjermkn.-inns.] → tilordne [Øye-AF]-funksjonen til den ønskede knappen.
 2. Rett kameraet mot personens ansikt, og trykk på knappen du har tilordnet [Øye-AF]-funksjonen til.
 3. Trykk på lukkerknappen mens du trykker på knappen.

Merknad

 • Kameraet vil kanskje ikke kunne fokusere på øynene avhengig av forholdene, så som når øynene ikke kan registreres innenfor autofokusområdet. I slike tilfeller registrerer kameraet et ansikt og fokuserer på dette.
 • Hvis kameraet ikke gjenkjenner ansiktet til en person , kan du ikke bruke [Øye-AF].
 • Under visse forhold kan du ikke bruke [Øye-AF], så som når fokusmodus er stilt inn på C (Kontinuerlig AF) eller MF (Manuelt fokus) osv.
 • [Øye-AF] fungerer kanskje ikke i følgende situasjoner:
  • Når en person har på seg solbriller.
  • Når øynene dekkes til av hår.
  • Under forhold med lite lys eller med motlys.
  • Når øynene er lukket.
  • Når personen er i skyggen.
  • Når personen ikke er i fokus.

Hint

 • Når kameraet fokuserer på øynene og [Smil/Ansiktsregistr.] er [På], vises en registreringsramme over ansiktet etter først å ha ligget over øynene. Når [Smil/Ansiktsregistr.] er [Av], blir en registreringsramme værende over øynene i et visst tidsrom.