Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Red. navn på enhet

Du kan endre enhetsnavnet under Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Trådløs) → [Red. navn på enhet].
  2. Velg inndataboksen, og skriv deretter inn enhetens navn → [OK].