Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Koble produktet til en datamaskin

  1. Sett et tilstrekkelig oppladet batteri i produktet, eller koble det til en stikkontakt med en vekselstrømadapter AC-PW10AM (selges separat).
  2. Slå på produktet og datamaskinen.
  3. Koble sammen produktet og datamaskinen din ved hjelp av mikro-USB-kabelen (inkludert) (A) .