Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Panorama: Retning

Brukes til å velge retningen kameraet skal føres i ved panoramafotografering.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Retning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høyre (standardinnstilling):
Panorer kameraet fra venstre mot høyre.

Venstre:
Panorer kameraet fra høyre mot venstre.

Opp:
Panorer kameraet nedenfra og opp.

Ned:
Panorer kameraet ovenfra og ned.