Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Panoramafotografer.

Tillater deg å ta ett panoramabilde, sammensatt av flere enkeltbilder, mens du panorerer kameraet.

 1. Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografer.).
 2. Rett kameraet mot motivet.
 3. Mens du trykker lukkerknappen halvveis ned, må du rette kameraet mot den ene enden av den ønskede panoramakomposisjonen.


  (A) Denne delen kommer ikke med.

 4. Trykk lukkerknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet til enden av veiviseren i retning av den pilen som vises på skjermen.


  (B) Hjelpelinje

Merknad

 • Hvis du ikke har dekket hele panoramabildevinkelen i løpet av den innstilte tiden, vises et grått område i det sammensatte bildet. I så fall må du bevege produktet raskere, slik at du får tatt et fullstendig panoramabilde.
 • Hvis [Vid] er valgt for [Panorama: Størrelse], vil kanskje ikke hele panoramabildevinkelen dekkes i løpet av den tiden som står til rådighet. Hvis dette skjer, må du prøve å ta bildet etter å ha endret [Panorama: Størrelse] til [Standard].
 • Fordi flere bilder blir satt sammen, vil ikke overgangene alltid bli helt jevne.
 • Bildene kan være uskarpe i mørke områder.
 • Hvis en lyskilde, som f.eks. et fluorescerende lys, blinker, vil lysstyrken og fargen i et sammensatt bilde kanskje ikke være lik overalt.
 • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke og fokus, vil bildet kanskje ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.
 • Følgende situasjoner egner seg ikke for panoramafotografering:
  • Motiv som beveger seg.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
  • Motiv med en lysstyrke som er meget forskjellig fra omgivelsene, f.eks. solen eller en lyspære.
 • Panoramafotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:
  • Hvis kameraet panoreres for raskt eller for sakte.
  • Motivet er for uskarpt.

Hint

 • Du kan dreie den fremre skiven på opptaksskjermen for å velge opptaksretning.