Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Enkelt nivåtrinn

Tar flere bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere.
Trykk på lukkerknappen for hvert bilde. Etter opptak kan du velge bildet du foretrekker.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Bruksmodus] [Enkelt nivåtrinn].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen.

Menyelementdetaljer

Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 3 bilder (standardinnstilling):
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,3EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,3 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,5EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,5 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,5EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,5 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 0,7EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 0,7 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 1,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 1,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 1,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 2,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 2,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 2,0 EV.
Enkeltvis nivåtrinn: 3,0EV 3 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet tre bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.
Enkelt nivåtrinn: 3,0 EV 5 bilder:
Med denne innstillingen tar produktet fem bilder på rad med eksponeringsverdi på pluss eller minus 3,0 EV.

Merknad

  • Når [ISO AUTO] er valgt i modusen [Man. Eksponering], endres eksponeringen ved å justere ISO-verdien. Hvis det velges en annen innstilling enn [ISO AUTO], endres innstillingen ved å justere lukkerhastigheten.
  • Når du justerer eksponeringen, blir eksponeringen forskjøvet på grunnlag av kompensasjonsverdien.