Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF på

Du kan fokusere med en hvilken som helst knapp i stedet for å trykke lukkerknappen halvveis ned. Innstillingene for fokusmodushjulet vil bli brukt.

  1. Velg knapp, og tilordne funksjonen [AF på] til den aktuelle knappen ved hjelp av MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.].
  2. Trykk på knappen der du har tilordnet funksjonen [AF på] mens du gjør opptak i autofokusmodus.