Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF m/lukker (stillbilde)

Brukes til å velge om autofokus skal brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Velg [Av] for å justere fokus og eksponeringen hver for seg.

  1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [AF m/lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Autofokus brukes når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
Av:
Autofokus brukes ikke, selv om du trykker lukkerknappen halvveis ned.

Hint

  • Når [AF m/lukker] er stilt inn på [Av], kan du fortsatt bruke funksjonen [AF på].