Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF/MF-kontroll

Du kan enkelt bytte fokuseringsmodus fra auto til manuell og omvendt mens du fotograferer, uten å endre grepet ditt.

  1. Trykk på AF/MF-knappen.

Ved bruk av autofokus:
Bytter fokuseringsmodus midlertidig til manuell. Juster fokus mens du holder inne AF/MF-knappen.

Ved bruk av manuelt fokus:
Bytter fokuseringsmodus midlertidig til auto mens AF/MF-knappen holdes nede, og låser fokus.

Hint

  • Hvis du velger [AF/MF-kontr. veksle] i [AF/MF-knapp] under [Tilp. skjermkn.-inns.], forblir fokuseringsmodusen byttet, selv om du flytter fingeren din bort fra knappen.