Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Visningsretning

Brukes for å angi retningen ved avspilling av stillbilder.

  1. MENU (Avspilling) → [Visningsretning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto:
Bildet vises i tråd med retningsinformasjonen i bildet. Du kan rotere bildet ved hjelp av rotasjonsfunksjonen. Selv om du vender på produktet, beholdes visningsretningen.
Manuell:
Bildet vises i tråd med retningsinformasjonen i bildet. Du kan rotere bildet ved hjelp av rotasjonsfunksjonen.
Av:
Viser bildet alltid liggende.