Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fargene i bildet er ikke riktige.

  • Juster [Hvitbalanse].
  • [Bildeeffekt] er angitt. Still inn [Bildeeffekt][Av].
  • For å tilbakestille innstillingene til standardverdiene, må du utføre [Tilbakestille innst.].