Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bruke Fn (funksjonsknappen)

Du kan registrere funksjoner du bruker ofte, på Fn (funksjonsknappen) og hente dem fram når du fotograferer. Opptil 12 hyppig brukte funksjoner kan registreres på Fn (funksjonsknappen).

  1. Trykk på DISP-knappen, og trykk deretter på Fn (funksjonsknappen) i en annen skjermmodus enn [For søker].

  2. Velg en funksjon som skal registreres, ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen.

  3. Velg innstillingen du ønsker, ved å dreie på fremre skive og deretter trykke på midt på kontrollknappen.
    • Enkelte funksjoner kan finjusteres ved bruk av den bakre skiven.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

  • Velg den ønskede funksjonen i trinn 2, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.