Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bruke "Quick Navi"

Du kan endre innstillingene direkte ved hjelp av Quick Navi-skjermbildet når du bruker søkeren.

  1. Trykk gjentatte ganger på DISP (visningsinnstillingsknappen) inntil innstillingen for skjermen er [For søker].
  2. Trykk på Fn (funksjonsknappen) for å bytte til Quick Navi-skjermbildet.

  3. Velg den ønskede funksjonen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen.
  4. Drei på den fremre skiven for å velge den ønskede innstillingen.
    • Enkelte av innstillingsverdiene kan finjusteres ved å dreie på den bakre skiven.

Foreta innstillinger på den spesifikke skjermen

  • Velg den ønskede funksjonen i trinn 3, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen. Innstillingsskjermen for funksjonen vises. Følg veiledningen (A) for å foreta innstillingene.