Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Skifte skjermvisning (fotografering)

Du kan endre det innholdet som vises på skjermen.

 1. Trykk på DISP (skjerminnstillingsknappen).
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger:
  Grafisk visningVis alle info.Ingen skj.-infoHistogramNivåFor søker* → Grafisk visning


  Grafisk visning

  Vis alle info.

  Ingen skj.-info

  Histogram

  Nivå

  For søker*

  * [For søker] vises kun på skjermen.

Enkelte visningsmoduser er ikke tilgjengelige i standardinnstillingene.
For å endre visningsmodusene må du trykke på MENU → (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] og endre innstillingen.

Merknad

 • Histogram vises ikke under panoramaopptak.
 • I filmmodus kan [For søker] ikke vises.

Hint

 • Du kan velge ulike innstillinger for både søkeren og skjermen. Se gjennom søkeren for å stille inn visningsinnstillingene for søkeren.