Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blitsmodus

Du kan stille inn blitsmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) [Blitsmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Blits av:
Blitsen virker ikke.
Autoblits:
Blitsen virker i mørke eller ved fotografering i motlys.
Fyllblits:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen.
Sakte synkron.:
Blitsen utløses hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motive og bakgrunnen fordi lukkerhastigheten reduseres.
Ettersynkron.:
Blitsen utløses like før eksponeringen er fullført hver gang du trykker på lukkerknappen. Ved hjelp av ettersynkronisering kan du ta naturlige bilder av motive i bevegelse, for eksempel en bil eller en gående person.
Trådløs:
Gir deg mulighet til å fotografere ved å fjerne den fjernkontrollerte eksterne blitsen (selges separat) og bruke den på en viss avstand fra kameraet. Skyggeeffekten får motivet til å se mer tredimensjonalt ut.
Høyhastighetssynkronisering:
Funksjonen for høyhastighetssynkronisering (HSS) kan kun brukes hvis en HSS-kompatibel ekstern blits (selges separat) er koblet til produktet. En HSS-blits fungerer ved å sende ut en rekke små lysglimt med korte mellomrom, for å simulere virkningen av ett langt blitsglimt, så du kan ta bilder med blits ved alle lukkerhastigheter.

*Funksjonen for høyhastighetssynkronisering (HSS) er også tilgjengelig hvis du fotograferer med trådløs blits.

Merknad

  • Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodus.
  • Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodus.