Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bruke blitsen

På mørke steder kan du bruke blitsen for å lyse opp motivet mens du fotograferer, og unngå kamerarystelser. Når du tar bilder mot solen, kan du bruke blits for å få et lysere bilde av fotoobjektet i motlys.

 1. Trykk på (blitsknappen) for å klargjøre blitsen.
  • Blitsen spretter automatisk opp når [Blitsmodus] er stilt inn på [Autoblits].

 2. Trykk lukkerknappen helt ned.

Når du ikke bruker blitsen

Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.

Merknad

 • Hvis du aktiverer blitsen før blitsenheten er helt oppe, kan det oppstå feil.
 • Du kan ikke bruke blitsen under filmopptak.
 • Mens blitsen lades, blinker . Etter at ladingen er fullført, lyser det blinkende ikonet kontinuerlig.
 • Når en ekstern blits (selges separat) er koblet til multigrensesnitt-skoen, prioriteres statusen til den eksterne blitsen høyere enn produktinnstillingen. Du kan ikke bruke produktets innebygde blits.
 • Før tilbehør, som f.eks. en blits, monteres på / fjernes fra multigrensesnitt-skoen, må du slå av produktet.
  Når du monterer tilbehør, må du sette det godt inn i multigrensesnitt-skoen og skru det godt til. Forviss deg også om at tilbehøret er festet godt til produktet.
 • Ikke bruk en vanlig høyspenningsblits med synkroniserte kontakter eller med motsatt polaritet.
 • Lyset fra blitsen kan bli blokkert av objektivet som brukes.
 • Det kan være skygger i hjørnene på et bilde, avhengig av objektivet.