Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

DISP-knapp (Skjerm)

Gjør det mulig å stille inn de skjermvisningsmodusene som skal kunne velges for skjermen med (skjermvisning) i opptaksmodus.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [DISP-knapp] [Skjerm] → ønsket innstilling → [Enter].
    Elementer som er merket med , er tilgjengelig.

Menyelementdetaljer

Grafisk visning:
Viser grunnleggende opptaksinformasjon. Viser lukkerhastigheten og blenderåpningen grafisk.
Vis alle info.:
Viser opptaksinformasjon.
Ingen skj.-info:
Viser ikke opptaksinformasjon.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Nivå:
Angir om produktet er i vater både horisontalt og i retning for- og bakover. Når produktet er i vater i begge retninger, lyser indikatoren grønt.
For søker:
Viser informasjon som passer for fotografering med søkeren.