Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Tilgjengelige zoomefunksjoner for dette produktet

Zoomefunksjonen til produktet gir en kraftigere forstørrelses-zoom ved å kombinere ulike zoomefunksjoner. Ikonet som vises på skjermen, endres i samsvar med den valgte zoomefunksjonen.

(1) Optisk zoomområde
Zoom bilder i zoomområdet til et objektiv.

(2) Smart zoomområde ()
Zoom bilder uten at den opprinnelige kvaliteten forringes, ved delvis å beskjære et bilde (kun når bildestørrelsen er [M] eller [S]).

(3) Tøm bildezoomområdet ()
Zoom bilder ved hjelp av en bildeprosess med mindre forringelse. Still først inn [Zoominnstilling][På: Klart bilde-zoom] eller [På: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde ()
Du kan forstørre bilder med en bildebehandlingsprosess. Når du velger [På: Digital zoom] for [Zoominnstilling], kan du bruke denne zoomefunksjonen.

Merknad

 • Standardinnstillingen for [Zoominnstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å bruke smart zoom, må du endre [Bildestørr.] til [M] eller [S].
 • I følgende situasjoner er ingen andre zoomefunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:
  • [Panoramafotografer.]
  • [Kvalitet]er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].
 • Du kan ikke bruke smart zoom-funksjonen til film.
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er [Målemodus] låst til [Multi].
 • Når du bruker en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen, er ikke [Autom. innramm.] tilgjengelig.
 • Hvis du vil bruke en annen zoomefunksjon enn den optiske zoomen til filmer, kan du tilordne [Zoom] til den ønskede knappen ved å bruke [Tilp. skjermkn.-inns.].