Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Scenevalg

Gir deg mulighet til å ta bilder med forhåndsinnstillinger som samsvarer med scenen.

 1. Still inn modusvelgeren på SCN (Scenevalg).
 2. MENU(Kamerainnst.) → [Scenevalg] → ønsket modus.
  • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.

Menyelementdetaljer

Portrett:
Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør.

Sportsbilder:
Tar bilde av et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, slik at det ser ut som om motivet står stille. Produktet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.

Makro:
Tar nærbilder av motiv som blomster, insekter, mat eller små gjenstander.

Landskap:
Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus med livaktige farger.

Solnedgang:
Tar vakre bilder av røde solnedganger.

Nattscene:
Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt.

Håndh. kam. i halvlys:
Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy.

Nattportrett:
Tar nattportretter ved hjelp av blitsen.

Merknad

 • I modusene [Nattscene] og [Nattportrett] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å unngå at bildet blir uskarpt.
 • I modusen [Håndh. kam. i halvlys] klikker lukkeren 4 ganger, og et bilde blir lagret.
 • Hvis du velger [Håndh. kam. i halvlys] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten midlertidig [Fin].
 • Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt selv i [Håndh. kam. i halvlys] når du fotograferer følgende motiv:
  • Et motiv som beveger seg i rykk og napp.
  • Motiv som er for tett innpå produktet.
  • Motiv med gjennomgående ensartede mønstre, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen.
  • Motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall.
 • Når det gjelder [Håndh. kam. i halvlys], kan det dannes et støysignal ved bruk av lyskilder som flimrer, for eksempel fluorescerende lys.
 • Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke selv om du velger [Makro]. Når det gjelder minimumsavstanden til fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden til objektivet på produktet.

Hint

 • For å endre scenen må du dreie den fremre skiven på opptaksskjermen, og velge en ny scene.